close
تبلیغات در اینترنت
سیگما - 12
loading...
کسب درآمد

سیگما

سایت علمی بنیامین فضلی

بنیامین فضلی جمعه 17 مهر 1394 زمان : 10:20

تعدادی عدد داریم، می خواهیم ببینیم کدامیک از آنها از بقیه بزرگتر است.

:: از سری سؤالات المپیاد ریاضی کشور:

معمای المپیادی: ترتیب بزرگی اعداد

:: از سری سؤالات المپیاد ریاضی کشور:
در مورد اعداد فوق، کدام گزینه درست است؟

1) a<c<b (5               b<c<a (4               c<a<b  (3              a<b<c  (2            b<a<c
 
 
[جواب این معمای ریاضی، در بخش پاسخ، در دسترس شما می باشد.]
 
 
 
 
 

بنیامین فضلی جمعه 17 مهر 1394 زمان : 10:19

یک عدد پنج رقمی داریم که برابر مکعب مجموع ارقامش می باشد.

معمای ریاضی: مکعب مجموع ارقام یک عددی 5 رقمی

 

 
center-block img-responsive

یک عدد پنج رقمی داریم که برابر مکعب مجموع ارقامش می باشد. این عدد را بیابید.
 
[جواب این معما، در بخش پاسخ در دسترس می باشد.]
 
 
 

بنیامین فضلی جمعه 17 مهر 1394 زمان : 10:19

یک معادله پنج مجهولی داریم. می خواهیم تا آنجا که می توانیم برای آن جواب پیدا کنیم.

معمای ریاضی: معادله ای با پنج مجهول!

یکی از کاربران سایت، این سوال را مطرح کرده است:
 
با توجه به معادله زیر، مقادیر v، w، x، y، z رابیابید:
(v+w+x+y+z)3=vwxyz
البته با توجه به داده های مسئله، جواب یکتایی برای این مسئله وجود ندارد! اما تلاش برای حل این مسئله، قطعا ارزشمند است. جواب هایی را که می یابید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.
 
 
 
 
[جواب این معمای ریاضی را در بخش پاسخ، ببینید...]
 
 

بنیامین فضلی جمعه 17 مهر 1394 زمان : 10:17

یک سلسله اعمال ریاضی بر روی تعدادی از اعداد انجام می شود تا به عدد مورد نظر برسیم، البته یکی از قوانین محاسبه را حذف کرده ایم.

معمای ریاضی: محاسبات ساده (شماره 5)

همانطور که در شکل بالا می بینید، یک سلسله اعمال ریاضی (چهار عمل اصلی) بر روی چند عدد انجام می شود و در نهایت به جواب 60 رسیده ایم. با فرض اینکه در هر خانه، یک عدد تک رقمی قرار داشته باشد، مقادیر  a ,b, c, d را مشخص کنید. (اعداد استفاده شده باید غیر تکراری باشند.)
 
قانون خاص این معما: اولویت ضرب یا تقسیم در برابر جمع یا تفریق وجود ندارد (عدم وجود تقدم عملگرها) و دقیقا به ترتیب ظاهر شدن اعداد و عملگرها، محاسبه می کنیم!!
 
 
کد جواب: برای راحتی بیشتر شما در ارائه پاسخ، می توانید جواب را در قالب یک عدد چهار رقمی (abcd)، منتشر نمایید.
 
:: سطح دشواری معمای ریاضی: متوسط
 
[جواب این معمای ریاضی، در بخش پاسخ، در دسترس می باشد...]

بنیامین فضلی جمعه 17 مهر 1394 زمان : 10:16

چند دایره با نواحی مشترک داریم. می خواهیم با سه رنگ آبی، قرمز و سبز، هفت ناحیه درون شکل را رنگ آمیزی کنیم...

سؤال المپیادی

معمای المپیادی: هفت ناحیه رنگی

:: از سؤالات المپیاد ریاضی کشور:
می خواهیم با سه رنگ آبی، قرمز و سبز، هفت ناحیه درون شکل روبرو را رنگ آمیزی کنیم، به طوری که ناحیه های همسایه، رنگ های متفاوتی داشته باشند (ناحیه هایی که فقط در یک منطقه اشتراک دارند همسایه نیستند) این کار به چند طریق ممکن است؟
 
 
[جواب این معمای المپیادی، در بخش پاسخ در دسترس می باشد...]
 

بنیامین فضلی جمعه 17 مهر 1394 زمان : 10:14

در روستای شکرستان یک دزد وجود دارد که بین روستاهای نمکستان در حال رفت و آمد است.

از سوالات المپیاد ریاضی

معمای المپیادی: دزد شکرستان!

روستای شکرستان دزدی دارد که از دو سال پيش تحت تعقيب نظميه شکرستان قرار دارد. طبق تحقيقات نظمیه، تعداد سفزهای او بين شکرستان و ۴ نمکستان شرقی، غربی، شمالی و جنوبی به 􀀁شکل فوق بوده است. 􀀁 (برای مثال اين دزد سه سفر از نمکستان شرقی به شکرستان داشته است). آیا می توانید بگویید اکنون او در کدام شهر مخفی شده است؟
 
1) شکرستان
2) نمکستان شرقی
3) نمکستان غربی
4) نمکستان شمالی
5) نمکستان جنوبی
 
[جواب این معمای المپیادی، در بخش پاسخ در دسترس می باشد.]
 
 

بنیامین فضلی جمعه 17 مهر 1394 زمان : 10:13

تعدادی لامپ خاموش در یک ردیف قرار دارند. کلید تعدادی از لامپ ها را می زنیم و منجر به تغییر وضعیت آن لامپ ها می شود (از خاموش به روشن و برعکس)... در پایان چند لامپ روشن وجود خواهد داشت؟

معمای المپیادی: همه لامپ های روشن

تعداد 1024 لامپ خاموش با شماره های 1 تا 1024 در یک ردیف قرار دارند. کیان در 10 مرحله، کلید تعدادی از لامپ ها را می زند که منجر به  تغییر وضعیت آن لامپ ها می شود (از خاموش به روشن و برعکس) اگر کیان در مرحله iام کلید همه لامپ هایی را که باقی مانده ی شماره آن ها برابر 2i صفر نیست بزند، در پایان چند لامپ روشن وجود خواهد داشت؟
 
الف) 341                 ب) 683                     ج) 682                  د) 342                هـ) 1023
 
 

بنیامین فضلی جمعه 17 مهر 1394 زمان : 10:11

نموداری داریم، می خواهیم نمودار حالتی دیگر از آن را بیابیم.

از سوالات المپیاد ریاضی

معمای المپیادی: نمودار تبدیل شده

فرض کنید نمودار تابع f: R->R به شکل بالا باشد. در این صورت نمودار تابع (f(x)/(x-1 شبیه کدامیک از گزینه های زیر است؟
توضیح: نمودار همه گزینه ها در نقطه x=1 تعریف نشده اند.
 
 
[جواب این معمای المپیادی، در بخش پاسخ در دسترس می باشد.]
 
 

بنیامین فضلی جمعه 17 مهر 1394 زمان : 10:9

معادله ای داریم و می خواهیم تمام جواب های حقیقی آن را بیابیم...

از سوالات المپیاد ریاضی:

معمای المپیادی: همه جواب های حقیقی معادله

معادله زیر چند جواب حقیقی دارد؟
 
(x+1)1383 + (x+1)1382 (x-2) + (x+1)1381 (x-2)+...+ (x+1)(x-2)1382 + (x-2)1383 = 0
 
 
الف) این عبارت همواره صفر است       ب) 2        ج) 1383        د) 0         هـ) 1
 
 
 
 
[جواب این معمای المپیاد ریاضی، در بخش پاسخ.]
 
 

بنیامین فضلی جمعه 17 مهر 1394 زمان : 10:7

ارزش یک عدد شش رقمی در مبنای ‎منهای 10‎ را تعریف می کنیم.

از سوالات المپیاد کامپیوتر:

معمای المپیادی: مبنای منهای 10

ارزش یک عدد ‎a5a4a3a2a1a0‎ در مبنای ‎−10‎ برابر است با: ‎
‎‎a5×(−10)5‎ +‎ a4×(−10)4‎ +‎⋯‎+‎ a1×(−10)‎ + ‎a0‎‎

‎ تعداد اعداد یک‌رقمی تا ‎۶ رقمی در مبنای ‎−10‎ که ارزش آن‌ها منفی است، چند تا است؟ (برای اعدادی که کم‌تر از ‎۶‎ رقم دارند، رقم‌های سمت چپ را صفر در نظر بگیرید‎.)

الف) ‎۱۰۱۰۱۰       ب) ۸۱۹۰۰۰        ج) ۵۰۰۰۰۰        د) ۵۰۹۰۹۰         هـ) ۹۰۹۰۹۰
 
 
[جواب این معما، در بخش پاسخ در دسترس می باشد.]
 
 
 

بنیامین فضلی جمعه 17 مهر 1394 زمان : 10:6

عددی چهار رقمی داریم که آن را چهار برابر می کنیم، به مقلوب عدد می رسیم...

معمای ریاضی: مقلوب عدد چهار رقمی

عددی چهار رقمی داریم، آن را چهار برابر می کنیم، به مقلوب همان عدد می رسیم، آیا می توانید بگویید این عدد چند است؟
abcd x 4 = dcba
 
 
[جواب این معمای ریاضی، به زودی منتشر خواهد شد.. ]
 

بنیامین فضلی جمعه 17 مهر 1394 زمان : 10:3

در برکه ای 7 قطعه سنگ وجود دارد و قورباغه ای می خواهد با عبور از روی سنگها، به طرف دیگر برکه برورد.

معمای المپیادی: عبور قورباغه از برکه

در برکه ای 7 قطعه سنگ وجود دارد که از چپ به راست با اعداد 1 تا 7 شماره گذاری شده اند.
 
قورباغه ای روی سنگ شماره یک نشسته است. فاصله سنگ ها به گونه ای است که اگر قورباغه روی سنگ i ام باشد می تواند حداکثر تا i  سنگ جلوتر بپرد. به چند طریق ممکن است قورباغه، بدون برگشتن به سمت چپ، به سنگ شماره 7 برسد؟
 
الف) 10         ب) 11         ج) 12           د) 13          هـ) 14
 
 
 
[جواب این معمای المپیاد ریاضی، در بخش پاسخ.]

تعداد صفحات : 275

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
هرکس ریاضی نمیداند وارد نشود!!
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • جستجو  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت
  آمار سایت
 • کل مطالب : 3292
 • باردید دیروز : 155
 • بازدید سال : 27,583
 • بازدید کلی : 2,323,375
 • کدهای اختصاصی
  Instagram