close
تبلیغات در اینترنت
آموزش زبان انگلیسی سوم دبیرستان درس 2
loading...

سیگما

  آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 2     آموزش جراند یا اسم مصدر   تعریف جراند یا اسم مصدر: همانطوری که از اسمش پیداست این کلمه اسمی است که از مصدر فعل درست میشود و همه خواص اسم را هم دارد.       طرز درست کردن اسم مصدر یا جراند. قواعد و روش درست کردن اسم مصدر یا جراند: اسم مصدر یا جراند را طبق الگوی زیر درست میکنیم. ing + مصدر بدن to=جراند…


 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 2


 

 

آموزش جراند یا اسم مصدر

 

تعریف جراند یا اسم مصدر:


همانطوری که از اسمش پیداست این کلمه اسمی است که از مصدر فعل درست میشود و همه خواص اسم را هم دارد.

 

 

 

طرز درست کردن اسم مصدر یا جراند.


قواعد و روش درست کردن اسم مصدر یا جراند: اسم مصدر یا جراند را طبق الگوی زیر درست میکنیم.

ing + مصدر بدن to=جراند یا اسم مصدر

to learn = Learning                         یادگرفتن

to drive = driving                            رانندگی کردن

 

 

 

شباهت و تفاوتهای بین اسم مصدر و حال استمراری 

 

جراند یا اسم مصدر با حال استمراری چه فرقی دارد ؟


البته شباهت های آنها باعث سردرگمی می شود که با کمی دقت قضیه حل می شود.

شعر  زیر را به زبان حال دانش آموزان گفته ام که تقدیم می کنم:


خدایا من گرفتار زبانم               ز احوال کلامش هیچ ندانم

میگن استمراری ing داره               نشان از تکرار و زندگی داره    

حالا میگن جراند ing داره             خودش اسم یدک ing داره     

چه فرق هست بینشان ای مرد دانا               بیانش کن بدانیم این جمع ما

 

 

 

 

پاسخ به سوال جراند یا اسم مصدر با حال استمراری چه فرقی دارد ؟


همانطوری که قبلا خواندیم زمان حال استمراری طبق فرمول زیر می آید.

فعل با ing + (am, is, are) + فاعل = زمان حال استمراری

I am playing

صرف فعل to play در حال استمراری

 

 

 

جمع

مفرد

We are playing

I am playing

You are playing

You are playing

 

He is playing

They are playing

She is playing

 

It is playing

 

 

 

 

فرق بین جراند یا اسم مصدر با حال استمراری:اگر دقت کنید در حال استمراری فعل با ing بعد از (am, is, are) می آید در حالیکه جراند نمی آید و به عنوان اسم در موارد زیر به کار می رود.

 

 

 

 

کاربرد و جای اسم مصدر در جمله:


1- گاهی قبل از فعل بعنوان فاعل بکار می رود مانند:

.Driving fast can be dangerous

تند رانندگی کردن می تواند خطرناک باشد.

 

 


2- بعد از حروف اضافه مانند : (, at, in, on, from, of) می آید.

.I am tired of playing

 


 

من از بازی کردن خسته شدم.

3- بعد از کلماتی مانند busy to be (گرفتار) worth to be(ارزش داشتن)  its no good  (فایده ندارد)  فعل با ing می آید.

.She is busy making a cake

او درگیر ساختن کیک است.

 

 

 

 

 


طرز و روش درست کردن قید از صفت

برای درست کردن قید از صفت به آخر صفت ly اضافه می کنیم مانند :

( قید)  slow=slowly   صفت )

 

 

 

 

فرق میان  قید و صفت در کاربرد :


صفت اسم را توصیف می کند اما قید فعل را توصیف می کند.و همچنین

در حالیکه صفات قبل از اسم، و با مشتقات فعل to be یعنی(am-is-are-was-were)  بکار می رود.

مثال:

.That runner runs very slowly

.He is a very slow runner

 

توضیح در باره مثال های بالا:

در جمله اولی slowly  قید است چون کلمه runs یعنی می دود را توصیف کرد.

در جمله دوم slow است چون کلمه runner یعنی دونده را توصیف کرد.و همچنین در جمله is که از مشتقات to be است را داریم.

 

 

تمرین:


صفات زیر یا شکل صفت آنها را در جملات زیر بکار ببرید.

easy , honest , slow ,rapid ,easy

(1)  .........He drives his car very

(1)  That person is an ………...man

(1)  It is ………...for me to answer this question

(1)  He could answer to my question very

(1)  His answer was very ………...I couldn’t answer him

 

 

جواب:


(1)  He drives his car very slowly

(1)  That person is an honest man

(1)  It is easy for me to answer this question

(1)  He could answer to my question very easily

(1)  His answer was very rapid I couldn’t answer him

 

توضیح در باره جوابهای تمرینات بالا

(1) slow بصورت قید یعنی slowly بکار رفت چون فعل  drives  ( رانندگی میکند ) را توصیف کرد.

(1) honest در اینجا بشکل خودش یعنی صفت بکار برده شد چون کلمه man( مرد ) را توصیف کرد.

(1) easy در اینجا بشکل خودش یعنی صفت بکار برده شد چون در جمله مشتقات فعل to be (is) داریم.

(1) easy بصورت قید یعنی easily بکار رفت چون فعل  answer( پاسخ دادن ) را توصیف کرد.

(1) rapid در اینجا بشکل خودش یعنی صفت بکار برده شد چون در جمله مشتقات فعل to be (was) داریم.

 

 


 

new words, ترجمه، معنی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس دو 

 

 

به محض اينكه
خجالت زده از 
سر وقت بودن 
كور
كارمند
خطرناك
درجه
بحث
تنفر داشتن
امتحان رانندگي
تحصيل كردن
پايان
امتحان كردن – آزمودن
حقيقت
شيك – مد روز
پر كردن
نهايي
مناسب – اندازه
پرواز
ممنوع كردن 
آزاد – مجاني 
هدف 
دولت – حكومت
 درستكار
به هر حال
= در حقيقت
به عبارت ديگر 
پافشاري كردن- اصرار كردن 
دروغ گفتن – دراز كشيدن
ابزار – وسيله
مدرن – جديد
 ملت - قوم 
عابر - مسافر
كامل 
ممكن 
آماده كردن 
توليد كردن 
با سرعت – به سرعت
فهميدن

خودداری کردن، رد کردن، امتناع کردن از
نقش
آشغال
خدمت – سرويس
نشان دادن   
احمق – كودن
جامعه
احمق – كودن
دور نگه داشتن از
مفيد

ارزش
فيلم چه ساعتي آغاز مي شود؟ 
 ‌آيا – خواه

از سون از
اشیمد آو
be on time
بلایند
کلارک
دینجرس
دگری
دیسکسشن
دیسلایک
درای وینگ تست
ا جو کیت
اند
اگ ز مین
فکت
فشن ابل
فیل
فای نل
فیت
فلایت
فربیت
فری
گول
گاورن منت
آنست
ها اور
این فکت
این آذر وردذ
اینسست آن
لای
مینز
مادرن
نی شن
پسن جر
پرفکت
پاسی بل
پری پر
پردیوس
رپیدلی
ری ا لایز

ری فیوز
رول
رابیش
سرویس
شو
سیلی
سوسایتی
استیوپد
تیک اوی فرام
یوسفول

ولیو
وات تایم ذ یلم ایز آن?‌ 
وذر

 

As soon as
Ashamed of
be on time
blind
Clerk
Dangerous
Degree
Discussion
Dislike
Driving test
Educate
End
Examine
Fact
Fashionable
Fill
Final=
Fit
Flight
Forbid=
Free 
Goal
Government
Honest
However
In fact
In other words
Insist on
Lie
Means
Modern
Nation
Passenger
Perfect
Possible
Prepare
Produce
Rapidly
Realize

refuse
Role
Rubbish
Service
Show
Silly
Society
Stupid
Take away from
Useful

value
What time is the film on?‌ 
Whether

 

 

 

 

 

 

مترادف لغات جدید زبان انگلیسی سال سوم نظری-درس دوم

برای دانش آموزان تیز هوش و زبان آموزان آموزشگاهها 

when ; at the moment (that) 

as soon as 

feeling shame 

ashamed of  

not to late or too early 

 (be) on time 

a person who can't see 

blind  

a person in an office who does things like writing letters 

clerk  

riskey ; not safe ; unsafe 

dangerous  

grade ; measure 

degree  

argument ; talk about sth seriously 

discussion  

not like ; hate 

dislike  

driving exam 

driving test  

teach and train 

educate  

finish ; aim ; goal 

end  

to test ; to look at sth carefully 

examine 

reality ; truth 

fact  

modern ; up-to-date 

fashionable  

to make sth full 

fill  

last ; not the first 

final  

to make sb/sth right or suitable 

fit  

a journey by air 

flight 

prohibit ; not allow 

forbid  

paying no money ; no payment 

free  

aim ; object ; purpose 

goal  

state ; those who rule a country 

government  

trusty 

honest  

although 

however  

really ; actually 

in fact  

in different way 

in other words  

urge ; persist 

insist on  

to say sth that you know is not true 

lie  

a method of doing sth 

means  

new ; up-to-date ; not old 

modern  

people of a country 

nation  

traveller 

passenger  

completely good  

perfect  

maybe ; probable 

possible  

get ready 

prepare  

to make sth 

produce

quickly ; fast

rapidly

recognize ; understand

realize

reject ; not accept

refuse

what a person does

role

trash ; garbage

rubbish

help given to sb

service

display

show

foolish

silly

community

society

silly ; foolish

stupid

to remove sth/sb

take away from

helpful ; not harmful

useful

at what time does the film begin ?

what time is the film on?

cost ; price

value

if

weather

   

   

 

نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 11:23 بازدید : 45 نویسنده : بنیامین فضلی
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • جستجو  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت
  آمار سایت
 • کل مطالب : 3323
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 6
 • آی پی امروز : 56
 • آی پی دیروز : 79
 • بازدید امروز : 114
 • باردید دیروز : 152
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 738
 • بازدید ماه : 4,332
 • بازدید سال : 28,651
 • بازدید کلی : 297,510
 • کدهای اختصاصی
  Instagram