close
تبلیغات در اینترنت
آموزش زبان انگلیسی سوم دبیرستان درس 3
loading...

سیگما

  آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 3       آموزش افعال دو کلمه ای   توجه: قبل از پرداختن به افعال دو کلمه ای باید ضمایر فاعلی ، مفعولی و صفات ملکی را بدانیم، از آنجائیکه قبلا آنها را خوانده ایم بطور مختصر آنها را بیان می کنیم.     صفت ملکی ضمیر مفعولی   ضمیر فاعلی   مال من My به من – مرا Me من I مال ما Our به ما – ما را Us…


 

آموزش و تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 3


 

 

 

آموزش افعال دو کلمه ای

 

توجه: قبل از پرداختن به افعال دو کلمه ای باید ضمایر فاعلی ، مفعولی و صفات ملکی را بدانیم، از آنجائیکه قبلا آنها را خوانده ایم بطور مختصر آنها را بیان می کنیم.


 

 

صفت ملکی

ضمیر مفعولی

 

ضمیر فاعلی

 

مال من

My

به من – مرا

Me

من

I

مال ما

Our

به ما – ما را

Us

ما

We

مال تو

Your

به تو – تو را

Your

تو

You

مال شما

Your

به شما – شما را

Your

شما

You

مال او

His

به او – او را

Him

او

He

مال او

Her

به او – او را

Her

او

She

مال آن

Its

به آن – آن را

It

آن

It

مال آنها

Their

به آنها – آنها را

Them

آنها

They

 

 

 

تمرین با جواب : برای اسامی زیر ضمیر فاعلی و مفعولی مناسب بنویسید:


 

 

Ali

He

Him

His mother

He

Him

Father

He

Him

A book

It

It

My father

He

Him

Books

They

Them

Her father

He

Him

Her cars

They

Them

Their father

He

Him

Reza and I

We

Us

Mother

she

her

Mina and I

wE

uS

 

 

 

اگر توجه کرده باشید در نوشتن ضمیر فاعلی و مفعولی ما کاری به صفات ملکی نداریم و فقط بجای اسم بعد از آنها ضمیر می آوریم و خود آنها حذف می شوند. و ضمنا هر کس با  یعنی(من) بر حسب مورد به ضمیر فاعلیwe یا ضمیر

مفعولی us تبدیل می شود .

 

 

 


 

ادامه آموزش  افعال دو کلمه ای :

 

 

تعرف افعال کمکی


افعال دو کلمه ای فعل هایی هستند که از دو کلمه که عمدتا کلمه دوم به صورت حرف اضافه است تشکیل می شوند.

مانند:

روشن کردن Turn on

 

 

 

افعال دو کلمه ای چند نوع هستند

 

انواع افعال دو کلمه ای : افعال دو کلمه ای به دو گروه تقسیم می شوند که عبارتند از افعال دو کلمه ای گروه A و گروه B

 

 

 

 

تعریف افعال دو کلمه ای گروه A :


افعال دو کلمه ای گروه A جدا شونده هستند. یعنی مفعول اگر بصورت اسم باشد هم بین دو قسمت فعل و هم بعد از دو قسمت فعل می آید و اما اگر مفعول ضمیر مفعولی باشد فقط بین دو قسمت فعل می آید. مثال:

.Turn on the TV

.Turn the TV on

.Turn it on

 

 

 

افعال دو کلمه ای گروه A را نام ببرید

 

برخی از افعال دو کلمه ای گروه A:


روشن کردن  Turn on 

برداشتن  Pick up 

تلفن زدن  Call up

پس دادن  Give back

 در آوردن  Take off

 پوشیدن  Pun on 

خاموش کردن  Pun on 

 

 

 

یک مشکل که حل شدنی است :


تقریبا همین تعداد و یا بیشتر افعال دو کلمه ای گروه هم داریم که برای حل تمرینات  باید هر دو گروه را حفظ باشیم، چون این کار بسیار مشکل است. من به دانش آموزانم توصیه می کردم به یکی از سه روش زیر گروه A را حفظ کنند و هر فعلی که جزء گروه Aنبود پس حتما گروه B است.

راه اول: به همین ترتیبی که افعال دو کلمه ای را نوشتم برای هر فعل جمله ای گفتم که جمعاً یک واقعه داستان وار و با ربط را بیان می کند که حفظ کردن آن آسان است.


لطفاً چراغ را  (Turn on) روشن کن گوشی را  (Pick up) بردار  به حسن (Call up) تلفن بزن به او بگو پولت را  (Give back) پس می دهم حالا لباست را (Take off) در بیاور لباس خوابت را (Pun on) بپوش چراغ را هم (turn off) خاموش کن حالا برو بخواب .

 

 

 

راه دوم مورد بالا را به روش دیگری میگوییم. یعنی بجای تجمه فعل خود فعل را می گوییم.


لطفاً چراغ را (Turn on) کن گوشی را (Pick up) کن  حسن را (Call up) کن به او بگو پولت را (Give back) میکنم حالا لباست را (Take off) کن لباس خوابت را (Pun on) کن چراغ را هم (turn off) کن و حالا برو بخواب .

 

 

 

و یا خلاصه افعال دو کلمه ای  گروه A را بصورت شعر در آوردم که حفظ آن بسیار راحت است:


سه تا up در گروه A شدند جمع                            با دو  on و دو تا off و give back هم

هستند یک دنده و جدا شونده                               بسان حضرت عالی و بنده

توجه:طبق شعر بالا همه آنهایی که up  و on  دارند و نیز give back گروه  A و الباقی گروه B هستند و ضمناً جداشونده هم هستند.

 

 

 

 

تعریف افعال دو کلمه ای گروه B :

افعال دو کلمه ای گروه B  جدا نشونده هستند، یعنی مفعول چه اسم باشد و چه ضمیر مفعولی فقط بعد از دو قسمت فعل می آید.

مثال :

I am waiting for Ali

I am waiting for him

 

 

 

افعال دو کلمه ای گروه B را نام ببرید

 

 

افعال دوکلمه ای گروه B کدامند؟


برخی از افعال دو کلمه ای گروه B عبارتند از :

نگاه کردن به  Look at

جستجو کردن برای  Look for 

گوش دادن به  Listen to 

با کسی حرف زدن  Talk to/with

صحبت کردن با  Speak to

صحبت کردن در باره  Talk about

 فکر کردن درباره  Think about

منتظر ماندن برای  Wait for

مراقبت کردن از  Look after 

 

 

 

حرف اضافه  + صفت  مانند افعال دو کلمه ای گروه B است 

 

برخی از صفات با حروف اضافه خاصی می آیند که اولاً باید آنها را همراه با حروف اضافه شان بخاطر سپرد و ثانیا این گونه صفات مانند افعال دو کلمه ای هستند یعنی مفعول چه اسم باشد و چه ضمیر بعد از آنها نمی آید. مانند:

 

I am sorry about Reza

I am sorry about him.

 

 

 

 

 

برخی از اینگونه صفات و حروف اضافه آنها عبارتند از:

Similar to                شبیه به

Sorry about             متاسف درباره

Interested in            علاقمند به

Responsible for                  مسئول

 

 

توجه: سعی کنید این صفات را همراه با حرف اضافه شان حفظ کنید

 

 

کلمات در هم زیر را مرتب کنید.

(1)  .Noise , for , he , responsible , is , the

(2)  .Car , for ,he , his ,is ,looking

(3)  .The , I , pencil , back , gave

جواب:

(1)  .He is responsible for  the noise

(2)  .He is looking for his car

(3)  .I gave back the pencil

 

 

لطفاً صفات بالا را با حرف اضافه شان حفظ کنید.

 

 

آموزش چند پسوند انگلیسی

 

برخی از پسوندهای اسم ساز :

برخی از پسوند ها اگر به فعل اضافه شوند، آن فعل را به اسم تبدیل می کنند. مانند:

 

 

 

 

 

 

 

راهنمایی

Guidance 

راهنمایی کردن

Guide

وجود

Existence 

وجود داشتن

Exist

دعوت

Invitation 

دعوت کردن

Invite

 

 

 

چند فرق بین اسم و فعل موقع حل تمرینات :


فعل بعد از فاعل می آید و تابع زمان های خوانده شده در سالهای گذشته است

در حالیکه اسم بعد از صفات،بعد از صفات ملکی ( مانندmy،our ،his،و.......) بعد از حروف اضافه ( on، in، for،و.........)بعد از حروف تعریف ( the، a،   an ) و بعد از فعل بعنوان مفعول بکار می رود.

 

مثال:

به کار برد فعل inform  یعنی اطلاع دادن در جملات زیر دقت کنید.

.I informed him about the accident

.I need your information about it

inform چون در جمله اول پس از فاعل ( I ) آمد.بصورت فعل بکاربرده شد.

inform در جمله دوم چون پس از صفت ملکی (your ) آمد  بصورت اسم بکار برده شد.

 

 

تمرین:

شکل صحیح افعل زیر و یا اسم آنها را در جملات زیر بکار ببرید.

Migrate , invite , guide

(1)  .Your …………… was very helpful for me

(2)  .I…………. him to find his way in a short time

(3)  .They ………….. to another city in Iran last year

(4)  .I dont know anything about the ……………of birds

 

جواب:

(1)  Your guidance was very helpful for me

(2)  I guided him to find his way in a short time

(3)  They can migrate to another city in Iran next year

(4)  I dont know anything about the migration of birds

 

در جمله اول بر طبق مفهمم guidance آمد و بصورت  اسم است چون بعد از صفت ملکی Your آمد

در جمله دومی بر طبق مفهمم guide آمدو بصورت  اسم است چون بعد از فاعل آمد.

در جمله سومی بر طبق مفهمم migrate  آمدو بصورت  فعل است چون بعد از فعل کمکی can آمد.ساده است چون بعد از افعال کمک فعل بصورت ساده می آید.

در جمله چهارمی بر طبق مفهمم migration آمدو بصورت  اسم است چون بعد از حرف تعریفthe  غخعق آمد.

 

 

 

تعریف، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 3 ,new words 

 

 

 

Ability = توانايي
Afraid (of) = ترسيده از – نگران از
Amount= مقدار
Area = منطقه – ناحيه
Basis= اساس – پايه  
Brain = مغز
Briefly= بطور خلاصه
Call up = زنگ زدن به 
Chemical = شيميايي
Conscious= بهوش - هوشيار
Dead=مرده
Details=جزييات 
Emotional =- عاطفي  احساساتي
Enter = واردشدن
Even = حتي
Event = واقعه – رويداد
Exist = وجود داشتن
Feeling = احساس
Foreigner = بيگانه – خارجي
Forest = ‌جنگل
Hear about = شنيدن درباره 
Hobby= سرگرمي
Information= اطلاعات
Interest = علاقمندي
Jet = جت
Look after =از نگهداري كردن از – مراقبت كردن
Loss =  نقصان - زيان – ضرر
Memory = حافظه 
Mental =‌    روحي - رواني
Mind = ذهن 
Mistake = اشتباه
Object = مفعول- جسم
Occur = ‌اتفاق افتادن
Over and over =‌بارها و بارها
Over learning= با زياد خواندن ياد گرفتن 
Pace= سرعت - گام - قدم 
Painful = دردناك
Photographic = تصويري 
Physical= جسمي – فيزيكي
Poem=شعر
Psychologist= روانشناس
Question= سؤال – سؤال كردن 
Recall= به ياد آوردن 
Record = ضبط كردن – ثبت كردن 
Responsible=مسؤول
Scene=منظره -  صحنه  
Search for =كردن  جستجو 
Shopkeeper = مغازه دار 
Slow down= كم كردن 
Sorry about = متأسف از
Stick in one's mind = در حافظه كسي ماندن
Talk with = صحبت كردن با
Thus = بنابراين
Turn up =  صدا) بالا بردن)
Weekend = آخرهفته

 

 

 

مترادف لغات جدید زبان انگلیسی سال سوم نظری - درس سوم

برای دانش آموزان تیز هوش و زبان آموزان آموزشگاهها 

mental or physical skill

ability

frightened

Afraid( of )

quantity

amount

Part of the world serface

area

principles

basis

The organ in the head that controls thoughts

brain

In a few words as possible

briefly

telephone

Call up

Of chemistry

chemical

Awake and able to think

conscious

No longer alive

dead

 

detail

Concerning the memory

emotional

Com or go in or into

enter

 

even

happening

event

Have life,be real

exist

Consciousness of something felt

feeling

Not familliar

foreigner

Area covered with trees

forest

Receive news about

hear about

Pleasant ability for ones free time

hobby

Knowledge given

information

Willingness to give attention

interest

Narrow stream of gass or liquid forced out of a hole

jet

Take care of

Look after

Act of losing ,failure to keep

loss

Ability to remember

memory

Of or in the mind

mental

thoughts

mind

Have a wrong idea about

mistake

Thing that can be seen or felt

object

happen

occur

repeatedly

over and over

 

overlearning

Speed,a single step

pace

Gives pain

painful

 

photogrophic

Of the body

physical

Piece of writing in patterns of lines and sounds

poem

Person who studies how the mind works

psychologist

Sentence or phrase asking for informartion

question

remember

recall

Write down so that it will be known

record

guilty

responsible

Place where something happen

scene

Look through or examine

Search for

Person in charge of a small store

shopkeeper

Reduce speed

slow down

Feeling pity about

sorry about

Keep in mind

stick in ones mind

Speak with

talk with

In this way

thus      

Happen , be found

turn up

period between Friday evening and Monday morning

weekend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 11:24 بازدید : 41 نویسنده : بنیامین فضلی
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • جستجو  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت
  آمار سایت
 • کل مطالب : 3323
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 6
 • آی پی امروز : 56
 • آی پی دیروز : 79
 • بازدید امروز : 104
 • باردید دیروز : 152
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 728
 • بازدید ماه : 4,322
 • بازدید سال : 28,641
 • بازدید کلی : 297,500
 • کدهای اختصاصی
  Instagram