close
تبلیغات در اینترنت
آموزش زبان انگلیسی دوم دبیرستان درس 2
loading...

سیگما

  آموزشو تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان درس 2     آموزش فرق بین no و  any   تشابه و فرق بین any ( هیچ مقدار  ، هیچ چیز ) و no ( هیچ تعداد ، هیچ چیز )     تشابه بین  any و  no: هر دو هم قبل از اسمهای قابل شمارش و هم قبل از اسمهای غیر قابل شمارش می آیند.   مثال: .He…

 

آموزشو تدریس گرامر قواعد نکات مطالب تمرینات معنی ترجمه تلفظ مترادف لغات جدید نیووردز new words ریدینگ reading کتاب درسی زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان درس 2


 

 

آموزش فرق بین no و  any

 

تشابه و فرق بین any ( هیچ مقدار  ، هیچ چیز ) و no ( هیچ تعداد ، هیچ چیز )

 

 

تشابه بین  any و  no: هر دو هم قبل از اسمهای قابل شمارش و هم قبل از اسمهای غیر قابل شمارش می آیند.

 

مثال:

.He has no meat in his plate

.He has no books in his bag

 

.He has not any meat in his plate

.He has not any books in his bag

 

 

فرق بین  any و  no

فرق میان any و  no: any  در جملات منفی وسوالی همراه با not می آید اما no جمله را منفی می کند و به not نیازی نیست.

مثال:

من هیچ پولی ندارم.                 .have no money

من هیچ پولی ندارم.           .haven’t any money

?Have you any money

 

 

باز هم درباره no

باید توجه داشت در این مبحث آنچه ما در باره no می گوییم no یعنی نه در حالت صفت است. بنا براین مقصود آن no که در اول جواب منفی می آید نیست. چون آن no که در اول جوابهای منفی کوتاه یا کامل می آید جنبه قیدی دارد و پس از آن اسم نمی آید و داستان جداگانه ای دارد که مربوط به سال دوم دبیرستان نیست.

                       اسم صفت

من هیچ کتابی ندارم .  I have no books

                                                                        قید

نه من کتاب ندارم             No, I have don’t have books.

 

 

تشابه بین و فرق بین  Some  ( مقداری ، تعدادی )و : any ( هیچ مقدار  ، هیچ چیز )

 

هر دو آنها هم قبل از اسمهای قابل شمارش و هم قبل از اسمهای غیر قابل شمارش می آیند.اما فرق آنها این است که some در جملات مثبت اما any در جملات سوالی و منفی بکار میرود.

مثال:

.I have some books in my bag

.I havent any books in my bag

?Have I any books in my bag

 

 

آموزش فرق بین  Few ,و  , a few

 

 

Few , a few  هر دو قبل از اسمهای قابل شمارش می آیند ولی فر قشان این است که few جنبه منفی اما a few جنبه مثبت دارد. 

 

 

آموزش ضمایر ملکی

 

 

قبل از پرداختن به ضمایر ملکی بهتر است ابتدا ضمایر فاعلی و مفعولی و نیز صفات ملکی را که قبلاً خواندیم  یکبار دیگر مرور کنیم

 

آموزش ضمایر فاعلی و مفعولی

 

ضمایر فاعلی عبارتند از:


 

جمع

مفرد

ما

We

من

I

شما

You

تو

You

 

 

او (مذکر)

He

آنها

They

او (مؤنث)

She

 

 

آن (اشیاء)

It

 

 

تعریف ضمایرمفعولی در زبان انگلیسی

 

ضمایرمفعولی در جمله به جای مفعول می آیند:

 

او مرغ را کشت

 او آنرا کشت

 

 در اینجا آنرا ضمیر مفعولی است.

 

ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی کدامند؟


ضمایر مفعولی در انگلیسی عبارتند از :

جمع

مفرد

به ما – ما را

us

به من – مرا

me

به شما – شما را

you

به تو – تو را

you

 

 

به او – او را

him

به آنها – آنها را

them

به او – او را

her

 

 

به آن – آن را

it

 

 

مثال :


.I see Ali every day

.I see him every day

 

.I play with the students

.I play with them

 

 

 

تمرین: بجای اسامی زیر هم ضمایر فاعلی و هم ضمایر مفعولی نوشتیم تا رویه این کار را بهتر یاد بگیرید.

ضمایر مفعولی

ضمایر فاعلی

اسم

ضمایر مفعولی

ضمایر فاعلی

اسمBookFatherHer booksMotherSisterMy fatherAli and IHer fatherReza and zahraTheir father

 

 

جواب: 

ضمایر مفعولی

ضمایر فاعلی

اسم

ضمایر مفعولی

ضمایر فاعلی

اسم

It

It

Book

Him

He

Father

Them

They

Her books

Her

She

Mother

Her

She

Sister

Him

He

My father

Us

We

Ali and I

Him

He

Her father

Them

They

Reza and zahra

Him

He

Their father

 

 

توجه :

اگر به مثالهای بالا دقت کرده باشید در موقع نوشتن ضمایر، صفات ملکی (me – his – her , …)  نقشی در ضمایر ندارد و ما فقط بجای اسمهای بعد از آنها ضمایر را می نویسیم و خود این صفات ملکی را حذف می کنیم..

Her father => he

در این مثال  her مؤنث است، اما مقصود father است که مذکر است یعنی پدر آن زن بطور واضح یک مرد است ، پس ضمیر فاعلی آن he می شود.

هر کس+  اگر  جنبه فاعلی داشته با شد به we  اما اگر جنبه مفعولی داشه باشد به us تبدیل می شوند.

 

 

آموزش صفات ملکی در زبان انگلیسی 

 


صفات ملکی کدامند؟

 

صفات ملکی عبارتد از:

 

 

جمع

مفرد

Our

My

Your

Your

 

His

Their

Her

 

Its

 

 

تعریف صفات ملکی

 

همانطور که از اسم صفات ملکی بر می آید خودش یک نوع صفت است و قبل از اسم می آید و مالکیت را می رساند و بدون اسم هم بکار نمی رود.

مثال:

This is my book.

Those are her pencils.

 

 

مقایسه بین صفات ملکی و ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی:

 

 

 

جمع

مفرد

 

صفات ملکی

ضمایر فاعلی

صفات ملکی

ضمایر فاعلی

Our

We

My

I

Your

Your

Your

You

 

 

His

He

Their

It

Her

She

 

 

 

مقایسه بین ضمایر فاعلی،ضمایر مفعولی و صفات ملکی در زبان انگلیسی:

 

 

 

صفت ملکی

ضمیر مفعولی

 

ضمیر فاعلی

 

مال من

My

به من – مرا

Me

من

I

مال ما

Our

به ما – ما را

Us

ما

We

مال تو

Your

به تو – تو را

Your

تو

You

مال شما

Your

به شما – شما را

Your

شما

You

مال او

His

به او – او را

Him

او

He

مال او

Her

به او – او را

Her

او

She

مال آن

Its

به آن – آن را

It

آن

It

مال آنها

Their

به آنها – آنها را

Them

آنها

They


 

 

ادامه آموزش ضمایر ملکیضمایر ملکی کدامند؟ ضمایر ملکی عبارتند از:

 

جمع

مفرد

مال ما

ours

مال من

mine

مال شما

yours

مال تو

yours

 

 

مال او

his

مال آنها

theirs

مال او

hers

 

 

مال آن

its


 

تعریف ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

جمع

مفرد

مال ما

ours

مال من

mine

مال شما

yours

مال تو

yours

 

 

مال او

his

مال آنها

theirs

مال او

hers

 

 

مال آن

its


 

تعریف ضمایر ملکی: ضمایر ملکی ضمایری هستند که به جای ملکیت می آیند.

 

مثال:این خانه من است (خانه مال من است)

 

 This is my house

این مال من است This is mine

 

 

 

 

فرق بین ضمایر ملکی و صفات ملکی در زبان انگلیسی

 بعد از صفات ملکی اسم می آید اما ضمایر ملکی همانطر که از اسمشان پیداست بجای اسم می آیند

 

.

اسم 

صفت

ملکی

   
book   her That is 

 

ضمیر

ملکی

 

 

   
hers   is  

That 

 

 

 

 

ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان درس 2 ,new words 


    

 

 

a lot 

all day long

aroud 

both 

camera 

centimeter 

earth 

everywhere 

face 

fall 

fewer 

flat 

get out of 

go around 

hers 

his 

hold 

hole 

inside 

its 

knife 

knowledge 

like 

lots of 

mine 

navy

ours 

photograph 

photographer 

plant life 

rather 

rock 

Russian 

sailor 

seem 

space 

spaceship 

steal 

take a photograph

(the) other 

theirs 

till 

understand 

wide 

windy 

would like

yours


ا الات 

ال دی لانگ 

اراوند 

بوث 

ک م را 

سن تی می تر 

ارث 

او ری ور 

فیس 

فال 

فی یو ار 

ف لت 

گت آوت آو 

گو اراوند 

هرز 

هیز 

هولد 

هول 

inside 

ایتس 

نایف 

نالج 

لایک 

لاتس آو 

ماین 

نی وی 

آورز 

فوتوگراف 

فوتوگرافر 

پلنت لایف 

رزر 

راک 

راشن 

سیلر 

سیم 

اسپیس 

اسپیسشیپ 

استیل 

تیک ای فوتوگراف 

ذ آذر 

ذرز 

تیل 

آندرس تند 

واید 

ویندی 

وود لایک 

یورز 

    

زیاد 

در تمام طول روز 

دور 

هر دو 

دوربین 

سانتیمتر 

کره زمین 

همه جا 

روبرو شدن - مواجهه شدن

افتادن 

کم تر 

هموار 

خارج شدن 

دور زدن 

ما او 

مال او 

نگهداشتن – در دست داشتن 

چاله 

داخل 

مال آن 

چاقو 

دانش 

دوست داشتن _ مانند 

زیاد 

مال من - معدن 

navy

مال ما 

عکس 

عکاس 

زندگی گیاهی 

قدری 

صخره 

روسی 

ملوان 

بنظر رسیدن 

فضا 

سفینه 

دزدیدن 

عکس گرفتن 

دیگری 

مال آن 

تا 

فهمیدن 

پهن 

طوفانی 

میل داشتن 

مال تو 


 

مترادف انگلیسی لغات جدید سال دوم نظری درس دوم

برای دانش آموزان تیز هوش و زبان آموزان آموزشگاهها 

many ; much 

lot  

from sunrise till sunset ; from morning to night 

all day long 

all sides of sth 

aroud  

the two ; not only one but also the other ; together 

both  

a thing for taking picture 

camera  

there are 100 centimeters in one meter 

centimeter  

this world ; the planet that we live on 

earth  

in all places ro to all places 

everywhere  

confront 

face  

go down quickly ; drop  

fall  

not more ; less 

fewer  

level (usually for ground) 

flat  

come out of 

get out of  

orbit ; go to all parts of sth 

go around  

sth that belong to her 

hers  

sth that belong to him 

his  

have sth in your hands 

hold  

an empty space in sth (ground) 

hole  

not outside ; in 

inside  

sth that belong to it 

its  

a thing used for cutting 

knife  

understanding ; knowing 

knowledge  

similar ; not different 

like  

many ; much ; a lot of 

lots of  

sth that belong to me 

mine  

the ships and the people that fight at sea in times of war 

navy 

sth that belong to us 

ours  

picture ; photo 

photograph  

the person who take a photo 

photographer  

living like a plant 

plant life  

not quite ; more than a little but not very 

rather  

a very hard and big stone 

rock  

belong to Russia  

Russian  

a man who guide the ship 

sailor  

appear ; look like 

seem  

the place far away outside the earth 

space  

a machine that travels in space  

spaceship  

rob ; take sth that is not yours secretly 

steal  

take a picture 

take a photograph 

not this one but that one 

 (the) other  

sth that belong to them 

theirs  

until ; to a certain time 

till  

know ; learn 

understand  

broad ; vast ; not narrow 

wide  

stormy ; not calm 

windy  

a way of asking or saying what sb wants 

would like 

sth that belong to you 

yours 

      

      

     

                             

 

نظرات () تاریخ : شنبه 13 دي 1393 زمان : 12:17 بازدید : 88 نویسنده : بنیامین فضلی
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • جستجو  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت
  آمار سایت
 • کل مطالب : 3324
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 6
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 72
 • بازدید امروز : 17
 • باردید دیروز : 512
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 16
 • بازدید هفته : 673
 • بازدید ماه : 4,378
 • بازدید سال : 48,382
 • بازدید کلی : 317,241
 • کدهای اختصاصی
  Instagram